Kata Turunan

 1. Kata Berimbuhan

a. Kata yang mendapat imbuhan (awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran) ditulis serangkai dengan imbuhannya.

Misalnya:

 • berjalan

 • mempermudah

 • menulis

 • dijual

 • pembaca

 • semula

 • terbatas

 • gelembung

 • kemilau

 • kinerja

 • gerejawi

 • kamerawan

 • lukisan

 • seniman

 • sukuisme

 • kemauan

 • pemungutan

 • perbaikan

b. Kata yang mendapat bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu.

Misalnya:

 • adibusana

 • aerodinamika

 • antargolongan

 • antikekerasan

 • awahama

 • bikarbonat

 • biokimia

 • dekameter

 • demoralisasi

 • dwiwarna

 • ekabahasa

 • ekstrakurikuler

 • inkonvensional

 • infrastruktur

 • kosponsor

 • kontraindikasi

 • lokakarya

 • mancanegara

 • makroekonomi

 • mikrobiologi

 • multilateral

 • narapidana

 • nirgagasan

 • nonkolaborasi

 • paripurna

 • pascakebenaran

 • pascasarjana

 • praanggapan

 • prajabatan

 • pramusaji

 • pramuwisata

 • proaktif

 • purnawirawan

 • saptakrida

 • semiprofesional

 • subbagian

 • supercepat

 • swadaya

 • tansuara

 • telewicara

 • transmigrasi

 • tritunggal

 • tunakarya

 • ultramodern

 • wiraswasta

 • ayahanda

 • egosentris

 • oktahendron

c. Kata yang diawali dengan huruf kapital dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung (-).

Misalnya:

 • non-Indonesia
 • pan-Afrika
 • pro-Barat
 • anti-PKI
 • non-ASEAN
 • non-Korpri
 • pasca-Orba

d. Kata yang ditulis dengan huruf miring dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung (-).

Misalnya:

 • anti-mainstream
 • pasca-reshuffle
 • pra-Aufklaerung
 • super-jegeg

e. Bentuk terikat maha- dan kata dasar atau kata berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital sebagai pengkhususan.

Misalnya:

 • Yang Maha Esa
 • Tuhan Yang Maha Kuasa
 • Yang Maha Pengasih
 • Tuhan Yang Maha Pengampun
 • Tuhan Yang Maha Pemberi Rezeki
 1. Bentuk Ulang

a. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung (-) di antara unsur-unsurnya.

Misalnya:

 • anak-anak

 • berjalan-jalan

 • biri-biri

 • buku-buku

 • cumi-cumi

 • hati-hati

 • kuda-kuda

 • kupu-kupu

 • kura-kura

 • lauk-pauk

 • mencari-cari

 • mondar-mandir

 • porak-poranda

 • ramah-tamah

 • sayur-mayur

 • serba-serbi

 • terus-menerus

 • tunggang-langgang

 • cas-cis-cus

 • dag-dig-dug

b. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama.

Misalnya:

 • kapal barang => kapal-kapal barang
 • kereta api cepat => kereta-kereta api cepat
 • rak buku => rak-rak buku
 • surat kabar => surat-surat kabar
 1. Gabungan Kata

a. Unsur gabungan kata, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah.

Misalnya:

 • cendera mata
 • duta besar
 • ibu kota
 • kambing hitam
 • mata acara
 • meja tulis
 • model linear
 • orang tua
 • rumah sakit
 • segi empat
 • simpang lima
 • wali kota

b. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung (-) di antara unsur-unsurnya.

Misalnya:

 • buku-sejarah baru = 'buku sejarah yang baru, bukan buku bekas'
 • buku sejarah-baru = 'buku tentang sejarah baru'
 • ibu-bapak kami = 'ibu dan bapak kami'
 • ibu bapak-kami = 'ibu dari bapak kami (nenek)'

c. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai.

Misalnya:

 • dilipatgandakan
 • menggarisbawahi
 • menyebarluaskan
 • penghancurleburan
 • pertanggungjawaban

d. Gabungan kata yang hanya mendapat awalan atau akhiran ditulis terpisah.

Misalnya:

 • bertepuk tangan
 • menganak sungai
 • garis bawahi
 • sebar luaskan

e. Gabungan kata berikut ditulis serangkai.

 • acapkali
 • adakala
 • apalagi
 • bagaimana
 • barangkali
 • beasiswa
 • belasungkawa
 • bilamana
 • bumiputra
 • daripada
 • darmabakti
 • dukacita
 • hulubalang
 • kacamata
 • karyawisata
 • kasatmata
 • kosakata
 • manasuka
 • matahari
 • olahraga
 • padahal
 • peribahasa
 • perilaku
 • puspawarna
 • saputangan
 • sediakala
 • segitiga
 • sukacita
 • sukarela
 • syahbandar
Edit di GitHub