Kata Ganti

  1. Kata ganti ku- dan kau- ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan -ku, -mu, dan -nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya.

Misalnya:

  • Rumah itu telah kujual.
  • Majalah ini boleh kaubaca.
  • Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan.
  • Rumahnya sedang diperbaiki.
  1. Kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain.

Misalnya:

  • Aku ingin kau bersungguh-sungguh dengan apa yang kaukatakan.
  • Kau masih muda, Bung.
  • Sebaiknya, kau mengurus adikmu saja.
Edit di GitHub